Glavni cilj

Ako je osoba bolesna, hrana i stil života mogu biti iznimno važni čimbenici ozdravljenja, odnosno mogu joj pomoći da održi zdravlje ako se bolest još nije razvila. Da bi od hrane imali maksimalnu korist, tj. da bi nam služila kao lijek, moramo se prema njoj ponašati kao i prema bilo kojem drugom lijeku. Moramo znati što jesti, zašto jesti, koliko jesti, kada jesti, što ne jesti, itd. Slično je i sa stilom života. Ako istinski razumijemo zašto je neki stil života zdrav, a neki nas vodi u bolest, umjesto da samo vjerujemo nekome na riječ, onda ćemo mnogo lakše i dosljednije paziti kako živimo. Četiri su osnovna cilja svih naših programa:

  • Pružiti oboljelim osobama znanje o tome kako hrana i stil života mogu pomoći u izlječenju od maligne bolesti.
  • Pomoći bolesnim osobama da, uz našu pomoć, odmah počnu koristiti hranu kao lijek i da počnu mijenjati životne navike.
  • Osposobiti oboljele osobe da, u sljedećem koraku, mogu samostalno i kvalitetno nastaviti provoditi program samoliječenja hranom u svom domu.
  • Informirati osobe o ostalim individualnim programima koje vodi dr. Aleksandar Soltyšik, specijalist biološke medicine.


Vrste programa

  • Osnovni programi
  • Produljeni programi
  • Individualni programi

Osnovni programi
Osnovni programi su jednotjedni. Svaki program počinje u ponedjeljak, uz preporuku da se osobe, koje u njemu participiraju, okupe tijekom poslijepodneva ili večeri nultog dana (nedjelje). Program završava u subotu prijepodne. Pošto se isti principi, koje učimo na ovom tečaju, mogu uz manje izmjene primijeniti i na druga oboljenja, periodično organiziramo grupe samo za osobe koje imaju probleme srčanog i krvožilnog sustava, osobe koje su pretrpjele neki oblik moždanog udara, osobe koje imaju problem s prevelikom tjelesnom težinom, osobe koje boluju od psorijaze, artritisa i nekih oblika imunološke i reumatske bolesti, osobe koje boluju od depresije za koju se pretpostavlja da bi uzrok mogao biti čisto biološke naravi tj. u situaciji kad ne postoji direktan psihološki razlog (kao što su neriješeni emocionalni razlozi u vezama, financijski problemi i slično). Jedna od mogućih grupa su i osobe koje pate od dugotrajnog problema kronične boli. 

Produljeni programi
Mada su osnovni programi dovoljni za samostalno nastavljanje programa u vlastitom domu, osoba koja želi može produžiti boravak u našem društvu onoliko dugo koliko to želi, uz uvjet da za to ima mjesta. Produljeni boravak se dodano naplaćuje, proporcionalno provedenom vremenu. Postoji mogućnost i djelomičnog ili potpunog oslobođenja od plaćanja troškova ukoliko je osoba sposobna i voljna participirati u provođenju programa s novim osobama u tečaju.

Individualni programi
Posebno se dogovaraju i realiziraju u suradnji s dr. Soltyšikom i nisu integralni dio kako osnovnog, tako ni produljenog programa.

Naš pristup
Budući da je naša deviza: "Živjeti dobro je najveća osveta karcinomu", nastojimo se prema našim polaznicima ponašati kao prema savršeno zdravim osobama. Jasno nam je da autosugestijom da smo zdravi, kad činjenično nije tako, nećemo riješiti problem. Zato zagovaramo pristup da uvijek trebamo napraviti sve što je u našoj moći, a s onim što je izvan naše kontrole, na što ne možemo djelovati, s time se ne želimo niti zamarati. U taj element, na koji ne možemo utjecati, ćemo projicirati vjeru u uspjeh. Nepotrebna briga nas samo slabi, a optimizam jača. Zato u naš program nastojimo unijeti što više radosti, druženja, sporta, šetnji, plesa, humora i drugih pozitivnih elemenata, kao da se radi o savršeno zdravim osobama. Time si olakšavamo život i pronalazimo dodatnu snagu za borbu.


Elementi osnovnog programa

Dnevni raspored obroka
 7:30 - Ustajanje*
 8:00 - Doručak
13:00 - Ručak
17:00 - Popodnevni međuobrok (1 blok)
19:00 - Večera
22:00 - Posljednji međuobrok (1 blok)
22:30 - Počinak
*Ukoliko se osoba iz bilo kojeg razloga budi prije 7:00 treba samoinicijativno da konzumira jedan međuobrok (1 blok) koji se može sastojati od čaše mlakog obranog mlijeka ili čaše obranog jogurta (acidofila, LGG). Ukoliko osoba ne podnosi mliječnu hranu pripremit ćemo za nju nešto što joj odgovara.

Nedjelja
Elementi
:
Prihvat polaznika, kratko upoznavanja, smještaj, obroci ovisno o vremenu dolaska, podjela materijala za tečaj, informacije o programu za ponedjeljak.

Ponedjeljak - petak
Dnevni raspored aktivnosti
  7
:30 -  8:00 - Ustajanje, umivanje, osobna higijena i pripreme za doručak
  8:00 -  8:30 - Doručak
  8:30 - 12:30 - Jutarnji program (pretežno teorijski dio, anaerobne vježbe snage)
12:30 - 13:00 - Pripreme za ručak
13:00 - 13:30 - Ručak
13:30 - 13:45 - Popodnevni 15-minutni odmor bez spavanja
13:45 - 14:00 - Pripreme za šetnju
14:00 - 14:30 - Dnevna polusatna žustra šetnja (ukoliko nije previše vruće). Ako je dan vruć ovu šetnju je moguće ostaviti za vrijeme nakon popodnevnog međuobroka ili nakon večere.
14:30 - 15:00 - Pripreme za popodnevni program
15:00 - 17:00 - Popodnevni program (pretežno praktični dio)
17:00 - 17:15 - Popodnevni međuobrok (1 blok)
17:15 - 19:00 - Slobodne aktivnosti, druženje, sport, kupanje, ples
19:00 - 19:30 - Večera
19:30 - 22:00 - Večernji program, razgovor o proteklom danu, plan za slijedeći dan, planiranje izvanrednih aktivnosti ovisno o raspoloživom vremenu, vremenskim uvjetima i raspoloženju grupe (odlazak na kupanje (plaža/bazen), ples, izleti...), druženje polaznika tečaja...

Subota
Elementi
: Doručak, spremanje osobne prtljage, zajedničko druženje i razgovor, odjava, odlazak.


Elementi produljenog programa

Dnevni raspored obroka - isto kao i u Osnovnom programu
 7:30 - Ustajanje*
 8:00 - Doručak
13:00 - Ručak
17:00 - Popodnevni međuobrok (1 blok)
19:00 - Večera
22:00 - Posljednji međuobrok (1 blok)
22:30 - Počinak

Subota i nedjelja
Jutarnji, popodnevni i večernji program aktivnosti dogovaramo sa svakim klijentom pojedinačno prema njegovim afinitetima i željama, uz uvjet da se elementi zonske prehrane i stila života ne prekidaju.


Popis predavanja, vježbi i ostalog

Teorijska nastava: Vidi ovdje

Praktična nastava: Vidi ovdje

Ostalo: Vidi ovdje

Predavači, treneri, podupiratelji...: Vidi ovdje


Prijave

Tko se može prijaviti na program
Na programe primamo isključivo osobe koje se mogu samostalno kretati i brinuti o sebi, odnosno koje nisu u terminalnoj fazi maligne bolesti. Kad je osoba slabo pokretna ili ima neki drugi problem, za koji joj je potrebna stalna asistencija druge osobe, možete nas kontaktirati da vidimo postoji li mogućnost izvanrednog prijema. Takve osobe mogu biti primljene ukoliko su u pratnji bliske osobe (supružnika, roditelja, djeteta) i ako procijenimo da neće bitno ometati ostale sudionike u programu. Također je moguće da tečaju prisustvuje zdrav član obitelji, koji se i inače brine za oboljelu osobu ili samo s njom živi.

Prijavljivanje
Molimo Vas da nas kontaktirate e-mailom na info@ozdravimo.info kako bismo Vam poslali informaciju o slobodnim mjestima i ponudu. Ako se ne koristite elektroničkom poštom slobodno nas nazovite telefonom.

Što možete učiniti odmah?
Postoje tehničke stvari koje moramo obaviti za svakog polaznika našeg tečaja kao što su izračun postotka tjelesne masnoće, izračun nemasne masa tijela i sukladno tome izračun broja blokova hrane koju trebate konzumirati tijekom dana. Ako popunite i vratite nam ovaj obrazac, moći ćemo izračunati ove podatke i prije nego dođete. No, nemojte se s ovim opterećivati. Ako ne stignete, ili Vam se jednostavno ne da, obavit ćemo to kad dođete. Također, svako od nas neku hranu voli više, a neku manje. Stoga, ako želite, popunite i ovaj obrazac i vratite nam ga. To će nam pomoći da za Vas pokušamo pripremiti prehrambeni program koji će u najvećoj mogućoj mjeri uključiti namirnice koje volite, a eliminirati one koje ne volite. Iste obrasce imate i u PDF formatu: tjelesna masnoća i hrana koju volim.


Plaćanje

Cijena programa
Osnovni program: 3.300,00 kn
Produljeni program: 600,00 kn po danu
U cijenu nije uključen PDV.

Prepaid i postpaid
Osnovni programi se plaćaju avansno (unaprijed) u punom iznosu. Plaćanje se vrši po ponudi, na žiro račun naše firme. Produljeni smještaj se plaća retroaktivno, svake sljedeće subote, odnosno po napuštanju tečaja, ako se on dogodi ranije.

Što JE uključeno u cijenu programa
Smještaj, prehrana, dodaci prehrani, obuka, teretana, fitnes, bazen, informativni materijali. 

Što NIJE uključeno u cijenu programa
Izleti, transport (ukoliko koristimo usluge trećih osoba), ulaznice u nacionalne parkove (NP Kornati, NP Krka) i slične aktivnosti koje nisu službeni dio programa. Štoviše, ovakva događanja organiziramo od slučaja do slučaja, ovisno o raspoloženju grupe i raspoloživom vremenu za svladavanje programa.

Popusti
Ukoliko je nekoj osobi cijena našeg programa financijski prevelik problem, moguće je da potraži sponzora koji će dio ili cio iznos troška preuzeti na sebe. Ukoliko procijenimo da se radi o respektabilnoj pravnoj osobi (npr. neka od udruga za oboljele od malignih bolesti, neka poznata firma koja posluje na moralnim načelima, župni ured itd.) rado ćemo se pridružiti pomoći sa svoje strane u istom postotku s kojim sudjeluje i sponzor (ako sponzor sudjeluje u iznosu do 1/3 ukupnog iznosa). Ukoliko sponzor sudjeluje u većem postotku, maksimalan popust koji smo spremni dati je 1/3 ukupnog iznosa. Naravno, ovdje se ne radi o nekakvom pravu već isključivo o bonusu koji ovisi o našoj procjeni. Također odobravamo popust i za pratioca bolesne osobe, odnosno za dijete ako je ono bolesno.


Ostale informacije

Potpora klasične medicine
Naši prostori za boravak i obuku zainteresiranih osoba nalaze se na periferiji grada Šibenika što znači da se u svakom trenutku, za samo nekoliko minuta, može automobilom stići do šibenske Opće bolnice. Ovo je suvremena bolnica sa svim sadržajima koji čine jednu regionalnu bolnicu i s kvalitetnim medicinskim kadrom. Tako osobe, za vrijeme boravka na tečaju, mogu nastaviti provoditi sve one terapije koje su u ovoj bolnici dostupne. Ukoliko imate pitanja ove vrste rado ćemo za Vas potražiti odgovore prije nego dođete na tečaj. Također u Šibeniku postoji određeni broj privatnih poliklinika različitih specijalnosti.

Popis stvari koje osoba treba ponijeti
Pribor: za osobnu higijenu, kozmetika za zaštitu od sunca...
Odjeća: Trenirka, kupaći kostim/kupaće gaćice, odjeća za šetnju i vježbanje na otvorenom sukladno godišnjem dobu...
Obuća: Papuče, sportska obuća, obuća za izlaske i za šetnju, obuća za more (ovisno o godišnjem dobu)...

Priručni materijali za praćenje tečaja
Radi velike količine materije koja se obrađuje na tečaju za svaku osobu smo pripremili nužne pisane materijale (sažetke, tablice itd.) koje nakon tečaja osoba može zadržati, a služe kao vodič kroz program i kao podsjetnici za samostalan nastavak programa u svom domu.

Nakon tečaja
Svi polaznici tečaja imaju pravo kontaktirati nas i nakon tečaja ako imaju kakvih nejasnoća. Bili bi zahvalni kad bi vaša pitanja i dileme bili upućeni elektroničkom poštom. U najkraćem mogućem roku ćemo vam odgovoriti i, ako procijenimo da su pitanje i odgovor potencijalno zanimljivi i drugim osobama, uključit ćemo ga na strancu Pitanja i odgovori. Također vas molimo da nas nakon tečaja povremeno obavještavate o promjenama vašeg zdravlja da se i mi, a i novi polaznici tečaja, možemo zajedno s vama radovati.

 Centar zdrave prehrane